Dienstverlening

Onze dienstverlening,
uw fundament

Kansrijke vastgoedplannen vragen om een stevig fundament. Daarom bouwen wij met u én voor u aan een basis die op juridisch, fiscaal en technisch vlak solide en betrouwbaar is. Dat doen wij vanuit kennis, creativiteit en betrokkenheid; ónze basis voor elke planontwikkeling.

Juridisch

Uw vastgoedplannen moeten naadloos aansluiten op de plannen die de landelijke, regionale en plaatselijke overheid hebben met de grond en omgeving. Dat vraagt om juridische aandacht en kennis.

Bestemmingsplan, exploitatieplan en -wet, grondbeleid… Wij kijken ernaar met onze juridische blik, met focus op haalbaarheid én met oog voor kansen. Een betrouwbare basis is immers de beste start.

Fiscaal-financieel

Ziet u kansen dan ziet u ook de risico’s. Sommige neemt u op de koop toe, andere wilt u afdekken. Daar helpen wij u bij, want wij zien precies waar fiscale en financiële risico’s zitten.

Zo brengen wij onder meer de fiscale positie en eigendomssituatie helder in kaart. En waar nodig adviseren we over een herstructurering. Ook de begrotingen voor de realisatie en exploitatie kunt u aan ons overlaten. Uw resultaat en rendement, daar ligt onze focus.

contact

Technisch

Ontwikkeling of herontwikkeling, nieuw gebruik of hergebruik. Welk vastgoedplan u ook met Rokade ontwikkelt, wij hebben de technische expertise en we begrijpen de technische randvoorwaarden. Van elk plan, elk project.

Met u of voor u onderzoeken wij de mogelijkheden, uitvoerbaarheid én kansen op technisch vlak. Tijdens de voorbereiding, uitvoering én afronding van uw project kunt u continu rekenen op onze kennis en visie.

Samen bouwen aan uw vastgoedplannen en -kansen? Neemt u vooral contact op met een van onze adviseurs.