Aangenaam kennis maken

Aangenaam kennis maken

Waarde creëren, dat is wat Rokade doet. Vastgoedontwikkeling is het marktsegment waarbinnen wij dat doen. Onze opdrachtgevers bestaan enerzijds uit investeerders die een serieus rendement willen behalen op korte- of langlopende investeringen. Anderzijds werken wij ook voor zakelijke eindgebruikers.

Met onze website informeren wij u over onze onderneming, onze activiteiten en de status daarvan. Voor een persoonlijke kennismaking maken wij graag een afspraak !