Nieuwe villawijk in Voorthuizen

Nieuwe villawijk in Voorthuizen

In opdracht van Bouwbedrijf van de Kolk en GJH BV is Rokade Planontwikkeling BV vanaf 2010 betrokken bij de ontwikkeling van de laatste fase van het plangebied Blankensgoed Noord in Voorthuizen.  Afgelopen week konden belangstellenden zichzelf op een informatie avond laten informeren over deze prachtige ontwikkeling.  Met de realisatie van circa 35 tot 41 vrijstaande woningen op ruime kavels wordt de ontwikkeling van het plangebied Blankensgoed Noord afgerond. De nieuwe villawijk voorziet in een uniek aanbod van ruime kavels voor relatief grote woningen.  Binnen de redelijke kaders van de Gemeente Barneveld kan iedereen op deze plek invulling geven aan zijn eigen woonwensen.  Met name door het vele groen en het informele karakter van de openbare ruimte ontstaat het beeld van een ruime villawijk.  Aan de noordzijde wordt deze villawijk begrenst door een nieuwe groen- en bos talud.  

De zuidzijde van het plangebied is begrenst door de beekzone.

De RO-procedure start komende maand, de aanleg van de openbare infrastructuur is voorzien vanaf medio 2019. Aansluitend kan worden gestart met de realisatie van de eerste woningen. De verkoop van de kavels start voorjaar 2019.