Heerenveen kiest

Heerenveen kiest

Geheel in stijl heeft de familie van der Valk gehoor gegeven aan het verzoek van de Gemeente Heerenveen om alle inwoners mee te laten beslissen over het nieuwe Van der Valk Exclusief hotel in Heerenveen.

Architect Paul Teunissen bedacht twee verschillende gebouwen met een identieke hoeveelheid horeca- en hotelvoorzieningen en afwijkende verschijningsvormen.  Alle inwoners konden online- én via verschillende door de Gemeente Heerenveen en Rokade Planontwikkeling BV georganiseerde bijeenkomsten mede bepalen welk gebouw gewenst is. Met een overweldigende meerderheid kiest Heerenveen voor een hoogwaardig prachtig en relatief laag gebouw, dat naadloos aansluit bij de groene omgeving van de Oranje Nassaulaan. Voor de familie van der Valk is participatie met inwoners en bedrijven niet alleen nuttig- en noodzakelijk, maar het is ook een mooie gelegenheid om als toekomstige “goede buur” alvast met elkaar kennis te maken.

Momenteel werkt Rokade aan de voorbereidingen voor de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan en alle hierbij behorende onderzoeken- en onderbouwingen.