Samenwerking maakt ontwikkeling Flevomanege Dronten mogelijk

Samenwerking maakt ontwikkeling Flevomanege Dronten mogelijk

Gemeente Dronten, Stichting Flevomanege en ontwikkelende bouwer Trebbe hebben een intentieovereenkomst afgesloten om de huidige locatie van de Flevomanege aan De Zuid te herontwikkelen. Wethouder Siepel is blij dat er na jarenlange discussie een doorbraak is bereikt in de planvorming en houdt daarbij de gemeenteraad goed aangehaakt over de voorwaarden. ‘Er is een nieuwe basis gelegd om ambities mogelijk te maken en mooie dingen te doen voor Dronten, waarin samen optrekken het sleutelwoord is.’

Gert Naber van Flevomanege is verheugd over de samenwerking. ‘Door de samenwerking wordt het mogelijk een paardenboulevard te verwezenlijken aan de Wisentweg. Het idee is om samen met Paardencentrum Dronten en Aeres Hogeschool Dronten paardenhouderij, onderwijs, sport en onderzoek er samenkomen. Bij de samenwerking aan De Zuid is Flevomanege niet meer betrokken. Directeur Hein Stooker van Trebbe Wonen voegt daaraan toe dat de samenwerking aan De Zuid verder gaat dan tussen Trebbe en de gemeente. ‘Samen optrekken betekent namelijk ook dat we een plan ontwikkelen dat een fraaie entree vanaf De Zuid naar het centrum vormt en waarbij we omwonenden ruimte geven om over de planontwikkeling met ons mee te denken.’

Ruimtelijke kwaliteit

Partijen zijn het erover eens zijn dat herontwikkeling van De Zuid moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, de actuele woningbehoefte van Dronten en de directe omgeving van de locatie. In 2019 gaf de gemeenteraad aan nauw betrokken te willen blijven wanneer groengebieden als de Flevomanege als woonomgeving worden ingericht. Daar komt bij dat kwalitatieve doelstellingen uit de Woonvisie voor het college voorwaarden zijn om het gebied te herinrichten, zoals de aantrekkelijke ligging voor medioren en senioren en doorstroming binnen de aangrenzende woonwijken. Bij de ontwikkeling worden ook de aangrenzende gemeentelijke weidegronden betrokken. Gesprekken met omwonenden en het raadplegen van de gemeenteraad vinden plaats in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal wordt een voorstel aan de raad aangeboden om de voorwaarden vast te stellen Daarna vindt stedenbouwkundige-, architectonische-, en landschappelijke- uitwerking plaats.

Blijvend betrokken

Rokade Planontwikkeling BV geeft hiermee het initiatief voor de herontwikkeling van de gronden aan de Zuid door aan Trebbe Wonen BV. Na een eerste voorselectie bleek Trebbe Wonen BV in alle opzichten de beste partij om deze complexe herontwikkeling, voor zowel de Gemeente Dronten als de Stichting Flevomaneges, tot een succes te maken. Rokade Planontwikkeling BV heeft alle vertrouwen in de verdere uitwerking van de plannen en de uiteindelijke realisatie van een prachtige nieuwe woonwijk nabij het centrum van Dronten. Vanuit een andere rol zal Rokade Planontwikkeling BV nog wel betrokken blijven.

Flevomanege
Van links naar rechts: Wethouder Siepel (Gem. Dronten), Hein Stooker (Trebbe) & Gert Naber (Flevomanege)